Terma dan Syarat

Selamat datang ke Harga Terbaik Laser! Terma dan Syarat ini mengawal akses anda kepada dan penggunaan tapak web kami, laserchina.com, termasuk sebarang kandungan, ciri dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Laser Best Price Co., Ltd. (“Harga Terbaik Laser,” “kami,” “kami, ” atau “kami”). Dengan mengakses atau menggunakan laman web kami, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat ini dan Dasar Privasi kami. Jika anda tidak bersetuju dengan syarat ini, sila jangan gunakan tapak web kami.

1. Perjanjian Pengguna

Dengan mengakses atau menggunakan tapak web kami, anda bersetuju untuk mematuhi Terma dan Syarat ini serta semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan. Anda juga bersetuju untuk mematuhi sebarang garis panduan atau peraturan tambahan yang disiarkan di tapak web kami. Kegagalan untuk mematuhi syarat ini boleh mengakibatkan penamatan akses anda ke tapak web dan perkhidmatan kami.

2. Syarat Perkhidmatan

Perkhidmatan kami disediakan atas dasar "seadanya" dan "sebagaimana tersedia". Kami tidak menjamin ketersediaan, ketepatan atau kebolehpercayaan tapak web atau perkhidmatan kami. Kami berhak untuk mengubah suai, menggantung, atau menghentikan mana-mana aspek laman web atau perkhidmatan kami pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Sekiranya berlaku sebarang gangguan atau gangguan perkhidmatan kami, kami akan melakukan usaha yang munasabah untuk memulihkan kefungsian secepat mungkin.

3. Prosedur Pembaikan

Dalam tempoh semakan, kami menjalankan pembaikan dalam talian mengikut saluran bank. Jika anda menghadapi sebarang masalah dengan pesanan anda atau perkhidmatan kami, sila hubungi kami menggunakan maklumat hubungan yang diberikan di bawah. Kami akan bekerjasama dengan anda untuk menyelesaikan sebarang masalah dan memastikan kepuasan anda.

4. Undang-undang

Terma dan Syarat ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Cyprus. Sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan syarat ini hendaklah diselesaikan secara eksklusif oleh mahkamah Cyprus.

5. Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan, kebimbangan atau maklum balas mengenai Terma dan Syarat ini atau perkhidmatan kami, sila hubungi kami di:

Nama Syarikat: Laser Best Price Co., Ltd.

Alamat: 495 Yuejin South Road, Pekan Xinhai, Daerah Chongming, Shanghai

e-mel: info@laserchina.com

6. Had Tanggungjawab

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Harga Terbaik Laser tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, khas, berbangkit atau punitif yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan laman web atau perkhidmatan kami oleh anda, walaupun kami telah dinasihatkan. kemungkinan kerosakan tersebut. Walau apa pun jumlah liabiliti kami tidak akan melebihi jumlah yang anda bayar untuk produk atau perkhidmatan yang dibeli melalui laman web kami.

7. Ganti rugi

Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan menahan Harga Terbaik Laser yang tidak berbahaya, ahli gabungannya, pegawai, pengarah, pekerja, ejen dan rakan kongsi daripada dan terhadap sebarang tuntutan, liabiliti, ganti rugi, kerugian, kos atau perbelanjaan yang timbul daripada atau berkaitan dengan anda. pelanggaran Terma dan Syarat ini atau penggunaan tapak web atau perkhidmatan kami oleh anda.

8. Kemerosotan

Jika mana-mana peruntukan Terma dan Syarat ini didapati tidak sah, menyalahi undang-undang, atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan selebihnya akan terus sah dan boleh dikuatkuasakan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

9. Perubahan kepada Terma dan Syarat

Kami berhak untuk mengemas kini atau mengubah suai Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Sebarang perubahan akan berkuat kuasa serta-merta selepas disiarkan di laman web kami. Kami menggalakkan anda menyemak syarat ini secara berkala untuk mendapatkan kemas kini.

Dengan mengakses atau menggunakan laman web kami, anda mengakui bahawa anda telah membaca, memahami, dan bersetuju untuk mematuhi Terma dan Syarat ini. Terima kasih kerana memilih Laser Harga Terbaik!